VMI pasitikejimo telefonas

Centro dalininkas:

Tauragės rajono savivaldybė.

Darbuotojų skaičius:

Centre dirba 6 darbuotojai:
Direktorius, vyr. finansininkas, du turizmo vadybininkai, verslo vadybininkas, valytojas.

 

MISIJA

                  Tauragės turizmo ir verslo informacijos centro misija – padėti įgyvendinti nacionalinės ir regioninės verslo plėtros politikos tikslus, teikti informacines, konsultacines bei mokymo paslaugas verslininkams bei ugdyti jų verslumo dvasią.

                  Tauragės rajono, kaip patrauklios turizmui vietovės įvaizdžio formavimas, populiarinimas Lietuvoje, užsienyje. Kurti Tauragės rajono patrauklų ir svetingą įvaizdį, kaupti ir nemokamai platinti turistinę informaciją apie regiono maitinimo, apgyvendinimo, kultūrines ir sporto galimybes, renginius, įvairias pramogas, lankytinas vietas ir tai pristatyti regiono gyventojams ir svečiams.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI


                  Strateginis tikslas – tapti kompetentinga ir patikima verslo informacijos ir konsultacijų viešąja įstaiga Tauragės rajone, geriausia pagal teikiamų paslaugų kiekį, kokybę, valdymą ir veiklos organizavimą. Pritraukti tiesiogines užsienio investicijas, kuriant tinklapį su rajono pristatymu, laisvais plotais ir pastatais.

 

Bendrieji tikslai

 Skatinti rajono socialinę ekonominę plėtrą, padėti besikuriančioms įmonėms bei stiprinti veikiančių įmonių konkurencines galias vietinėje ir užsienio rinkose; siekti pritraukti vidaus ir užsienio investicijas į rajono verslą; užtikrinti kokybiškas ir operatyvias verslo centro paslaugas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. Gerinti turizmo informacijos pateikimą, skatinti turizmo srities verslų kūrimąsi.

Uždaviniai

 • Skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padidinti jų gyvybingumą bei verslo plėtrą, o per tai – jų apyvartos didėjimą ir naujų darbo vietų steigimą;
 • didinti veikiančių rajono SVV įmonių konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, skatinti jų veiklos plėtrą;
 • padėti rajono verslo įmonėms pasinaudoti teikiama Europos Sąjungos ir kt. fondų negrąžinama ar lengvatine parama;
 • prisidėti prie tinkamo rajono verslo įmonių pasirengimo integruotis į ES ekonominę erdvę;
 • skatinti inovacinių ir informacinių technologijų panaudojimą rajono SVV įmonėse;
 • skatinti rajono SVV įmonių tarpusavio bendradarbiavimą šalies ir tarptautiniu lygiu;
 • ištirti investicijų poreikį rajone; skleisti informaciją apie investicijų galimybes rajone;
 • vykdyti potencialių vartotojų tyrimus, siekti kuo efektyvesnių verslo centro veiklos rezultatų;
 • kelti centro darbuotojų kvalifikaciją ir žinių lygį verslo konsultavimo srityje;
 • gerinti verslo informacijos sklaidos sistemą.

Bendradarbiauti su Tauragės rajono turizmo paslaugų teikėjais, kaupiant ir atnaujinant turizmo informacijos duomenų bazę. Skatinti atvykstamąjį turizmą Tauragės rajone. Rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir išteklius. Dalyvauti verslo ir turizmo parodose. Turistų pritraukimas į Tauragės rajoną. Plėtoti gido paslaugas.

Bendradarbiavimas su asocijuotomis verslo struktūromis ir rajono valdžia:

Aktyviai bendradarbiauja su Tauragės apskrities verslininkų asociacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos Tauragės filialu. Taip pat palaiko glaudžius ryšius su savivaldybe, seniūnijomis, teritorine darbo birža, Tauragės VMI, mokyklomis, Kauno kolegijos Tauragės skyriumi, Tauragės profesinio rengimo centru ir kt.

DARBO UŽMOKESTIS, bruto:

Pareigybė

Darbuotojų skaičius

2012 m. vidutinis

2013 m. I ketvirtis

2013 m. II ketvirtis

2013 m. III ketvirtis

2013 m. III ketvirtis

Direktorius

1

2500

2500

2500

Vyr. finansininkas

1

1800

1800

1800

Verslo vadybininkė

1

1800

1800

1800

Turizmo vadybininkė

1

1586

1586

1586

Turizmo vadybininkė

1

1256

1256

1256

Valytoja

1

212,50

250

250

Renginių kalendorius
Balandis  2014
P A T K P Š S
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Lankytojų apklausa

  Kaip Jūsų įmonėje motyvuojami darbuotojai?

  Peržiūrėti rezultatus

Tauragės žinios

Tauragiškių balsas

Tauragės info - Krašto informacinis portalas

Tauragės radijas

Patarimai verslui

Idejos verslui

Orai Tauragėje