Diversifikavimo strategiją paaiškinti

Diversifikacijos apibrėžimas. Kas yra diversifikacija?

Projektai 45 straipsnis.

diversifikavimo strategiją paaiškinti

Prospekto reikalavimai 1. Prospekte turi būti pateikta visa reikalinga informacija, kurios pagrindu investuotojas galėtų suprasti ir tinkamai įvertinti jam siūlomos investicijos esmę bei jai būdingą riziką ir galėtų priimti pagrįstus investicinius sprendimus.

diversifikavimo strategiją paaiškinti

Siekiant šio tikslo, prospekte turi būti aprašyta kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategija, nurodyti galimi investicijų objektai, jeigu taikoma, — investicinių priemonių portfelio diversifikavimo principai, aptarta investavimo rizikos valdymo politika, paaiškinti rizikos veiksniai ir pateikta kita su siūlomomis investicijomis susijusi esminė informacija.

Kolektyvinio investavimo subjekto, investuojančio į paskolas, prospekte turi būti pateikta ir šio įstatymo 24 straipsnyje nustatyta informacija.

diversifikavimo strategiją paaiškinti

Esminė prospekto informacija turi būti atnaujinama išleidžiant naują investicinių vienetų ar akcijų emisiją arba iš naujo siūlant įnešti įnašą. Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

diversifikavimo strategiją paaiškinti

Panašūs įrašai