Forex banko mokėjimo sąskaita

Mokėjimo Sistemos arba KAIP ĮNEŠTI AR ATSIIMTI FOREX UŽDIRBTUS PINIGUS.

Pinigų operacijos

Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis privatiems klientams 1. Bendrosios nuostatos 1. Ši Sutartis sudaroma tarp Paysera ir Kliento. Sutarties objektas: šia Sutartimi yra nustatomos pagrindinės sąlygos tarp Kliento ir Paysera, Klientui registruojantis Sistemoje, atsidarant Paysera Sąskaitą bei naudojantis kitomis Paysera teikiamomis paslaugomis.

Bendroji mokėjimo paslaugų sutartis privatiems klientams

Šios Sutarties Priedais, susitarimais, taisyklėmis, kurie yra neatskiriama šios Sutarties dalis, yra nustatomos atskirų Paysera teikiamų paslaugų sąlygos ir tokios sąlygos Klientui įsigalioja, Klientui su jomis susipažinus ir pradėjus naudotis atitinkamomis paslaugomis. Be šios Sutarties su Paslaugų teikimu susijusius santykius tarp Paysera ir Kliento taip pat reguliuoja Klientui taikytini teisės aktai, su Klientu sudaryti susitarimai, taisyklės ir protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principai.

Ši Sutartis yra svarbus dokumentas, kurį Klientas turi atidžiai išnagrinėti prieš apsispręsdamas registruotis Sistemoje, atsidaryti Paysera Sąskaitą bei naudotis kitomis Paysera teikiamomis Paslaugomis. Prašome atidžiai perskaityti šios Sutarties sąlygas, prieš sutinkant su jomis.

pz harmonikos prekybos sistema

Ši Sutartis su Priedais apibrėžia tam tikras rizikas naudojantis Sistema ir pateikia nurodymus, kaip saugiai naudotis Sistema.

Šios Sutarties Priedai yra susitarimai, kuriais Klientas ir Paysera susitaria dėl naudojimosi atitinkamomis Prieduose nurodytomis paslaugomis. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios turinčios viršenybę nuostatos kitų Sutarties nuostatų atžvilgiu. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai.

Jei naujai pasirinktų paslaugų teikimui būtina atlikti papildomą Paskyros patvirtinimo procedūrą, pateikti papildomus dokumentus, naujai pasirinktos paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus Paysera nurodytus veiksmus.

aukštesnė aukštesnė aukštesnė žema prekybos strategija

Šios Sutarties nuostatos, kurios skirtos tik Naudotojams, netaikomos Klientams, kurie nėra Naudotojai ir pagal Sutartį ir arba jos Priedus veikia siekdami tikslų, susijusių su jų verslu, prekyba ar profesine veikla.

Pagrindinės Sutartyje naudojamos sąvokos: Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu privačiu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip: asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Darbo diena — Paysera nustatyta diena, kurią Paysera teikia paslaugas. Skirtingoms paslaugoms teikti Paysera gali nustatyti skirtingas Paysera darbo dienas, kurias nurodo kartu su Įkainiais.

Elektroniniai pinigai — į Paysera Sąskaitą įneštos ar pervestos ir joje laikomos Kliento lėšos, skirtos Mokėjimo operacijoms per Sistemą atlikti.

yra dvejetainių opcionų prekyba nigerijoje

Paysera — Paysera grupės įmonės, atsižvelgiant į Kliento rezidavimo valstybę, bei kiti juridiniai asmenys, kurie yra pasitelkiami teikiant paslaugas; visas Mokėjimo paslaugas teiks išimtinai licencijuotos įmonės Pradinė paskyra atidaroma Paysera Ltd įmonės, o kliento tinkamą identifikaciją atlieka ir mokėjimo sąskaitą IBAN formatu suteikia Paysera įmonių grupei priklausanti ir licenciją tam turinti įmonė.

Šių įmonių aktualūs rekvizitai nurodomi sutarties pabaigoje. Gavėjas — fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

didelio pasirinkimo dvejetainiai opcionai

Išrašas — Paysera paruoštas ir pateiktas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie per tam tikrą laikotarpį Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas. Įkainiai — Paysera nustatyta tvarka patvirtinti Paysera paslaugų ir operacijų įkainiai. Klientas — Sistemoje užsiregistravęs ir Paskyrą sukūręs fizinis asmuo. Kliento identifikacija — Kliento tapatybės nustatymas pagal Sistemoje nurodytas procedūras.

darbo pasiūlymai namuose la spezia

Komisinis mokestis — Paysera imamas mokestis už Mokėjimo operaciją ir arba su ja susijusias paslaugas. Mokėjimo pervedimas — mokėjimo operacija, kai Mokėtojo iniciatyva lėšos pervedamos į Gavėjo mokėjimo sąskaitą.

Mokėjimo nurodymas — Mokėtojo ar Gavėjo nurodymas mokėjimo pavedimas savo Mokėjimų paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo operacija — Mokėtojo, Mokėtojo vardu ar Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas.

Kaip atidaryti pamm sąskaitos cento sąskaitą

Mokėjimo paslauga — paslaugos, kurias teikiant sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti ir išimti iš mokėjimo sąskaitos, ir visos su mokėjimo sąskaitos tvarkymu susijusios operacijos; mokėjimo operacijos, įskaitant pinigų, esančių mokėjimo sąskaitoje, atidarytoje mokėjimo paslaugų naudotojo mokėjimo paslaugų teikėjo arba kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, pervedimą; mokėjimo operacijos, kai mokėjimo paslaugų naudotojui pinigai suteikti pagal kredito liniją: mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia priemone ir arba kredito pervedimai, įskaitant periodinius pervedimus; mokėjimo priemonių išdavimas dvejetainiai variantai uol arba priėmimas; pinigų perlaidos; mokėjimo inicijavimo paslaugos; sąskaitos informacijos paslaugos.

Mokėjimo priemonė — bet kokia mokėjimo priemonė, kurią Sistema leidžia susieti su Paysera Sąskaita ir ją panaudoti Mokėjimo pervedimams atlikti. Mokėtojas — forex banko mokėjimo sąskaita ar juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kuris turi mokėjimo sąskaitą ir leidžia vykdyti mokėjimo nurodymą iš tos mokėjimo sąskaitos arba, kai nėra mokėjimo sąskaitos, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.

Paysera Sąskaita arba Sąskaita — Kliento vardu Sistemoje atidaryta sąskaita, naudojama atsiskaitymams ir kitoms Mokėjimo operacijoms vykdyti. Sąskaita atidaroma forex banko mokėjimo sąskaita atlikus Kliento identifikaciją. Paslauga — Paysera forex banko mokėjimo sąskaita elektroninių pinigų išleidimo ir išpirkimo paslauga, Paysera teikiama mokėjimo paslauga bei bet kuri kita Paysera teikiama paslauga.

Paysera Programėlė — Paysera Sąskaitos valdymo mobilioji programa, įdiegiama ir naudojama mobiliuosiuose įrenginiuose. Paskyra — Registravimosi kompiuterinėje sistemoje rezultatas, kurios metu įrašomi užsiregistravusio asmens duomenys, jam suteikiamas registravimosi vardas, apibrėžiamos jo teisės sistemoje.

Priimtina kalba — lietuvių, anglų, rusų, latvių ir lenkų kalba. Priedas — susitarimas tarp Paysera ir Kliento dėl atskirų Paysera teikiamų paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygų. Priedas gali būti įvardijamas kaip susitarimas, taisyklės, deklaracija, planas ar bet kaip kitaip.

  1. Geriausių pasirinkimų prekybininkas pasaulyje
  2. Rašykite mums Kaip pervesti pinigus iš demonstracinės sąskaitos.

Priedas yra šios Sutarties neatskiriama dalis. Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūra — fizinio arba juridinio asmens tapatybės patvirtinimo procedūra, grindžiama naudojimu dviejų arba daugiau elementų, kurie skirstomi į žinojimo pavyzdžiui, nuolatinis slaptažodis, kodas, asmens identifikavimo numeristurėjimo pavyzdžiui, laikmena angl.

Ši procedūra taikoma, kai Klientas internetu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis prisijungia prie savo mokėjimo sąskaitos, inicijuoja elektroninę mokėjimo operaciją ir nuotolinio ryšio priemone vykdo bet kokį veiksmą, kuris gali būti susijęs su sukčiavimo atliekant mokėjimą ar kitokio piktnaudžiavimo rizika. Sistema — programinis sprendimas, esantis Opcionų blokų sandoriai priklausančiuose internetiniuose puslapiuose, kuris vystomas Paysera ir naudojamas Paysera paslaugų teikimui.

Sutartis — susitarimas tarp Kliento ir Paysera, apimantis šią Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį privatiems klientams bei visas kitas sąlygas ir dokumentus Priedus, susitarimus, taisykles, deklaracijas ir kt. Sutikimas — Mokėtojo sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti, pateikiamas Sutarties 8 skyriaus nustatyta tvarka.

Mokėjimo Sistemos arba KAIP ĮNEŠTI AR ATSIIMTI FOREX UŽDIRBTUS PINIGUS.

Slaptažodis Slaptažodžiai — bet koks Sistemoje sukurtas Kliento kodas, Saugesnio autentiškumo patvirtinimo procedūros metu naudojamas Sistemoje sukurtas Kliento kodas ar Paysera Klientui pateiktas kodas, skirtas priėjimui prie Paskyros ir arba Paysera Sąskaitos ar atskiros Paysera teikiamos paslaugos inicijavimui, patvirtinimui ir arba valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar gavimui.

Šalis — Paysera investuokite manos ifravim Klientas.

patentuota prekybos bendrov

Unikalus identifikatorius — raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį Paysera kaip mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia mokėjimo paslaugų vartotojui ir pagal kurį vienareikšmiškai atpažįstamas Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis mokėjimo paslaugų vartotojas ir arba Mokėjimo operacijoje naudojama jo mokėjimo sąskaita.

Panašūs įrašai