Aukcionai prekybos biržose sistemose.

Prekybos įkainis
Aukcionai prekybos biržose sistemose.

Aukcionas Aukciono diena yra antra kalendorinė savaitės darbo diena. Aukciono metu sandoriai sudaromi pateiktų pirkimo ir pardavimo pavedimų pagrindu.

aukcionai prekybos biržose sistemose

Sandoriai sudaromi tik tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos: Perkamas ir parduodamas tas pats produktas, t. Pirkėjo aikštelėje naudojamas pristatymo tipas pvz.

aukcionai prekybos biržose sistemose

Pirkėjo aikštelėje nurodytos nestandartinės prekybos sąlygos, pardavėjui yra priimtinos, t. Pardavėjo nurodytas maksimalus transportavimo atstumas aukcionai prekybos biržose sistemose mažesnis arba lygus atstumui iki pirkėjo aikštelės. Sandoris sudaromas tik jeigu pavedimo kiekis ar likusi neįvykdyta jo dalis yra didesnis arba lygus priešpriešiniame pavedime nurodytam minimaliam sandorio kiekiui.

Teisėtų dvejetainių parinkčių svetainių sąrašas Baigiamoji ataskaita pristatoma pasibaigus paskutiniajam veiklos etapui. VVPB valdybos ir Rinkos operacijų departamento direktoriaus sprendimai dėl prekybos vertybiniais popieriais, įtrauktais į VVPB prekybos sąrašus, sustabdymo ir ar atnaujinimo nedelsiant išsiunčiami elektroniniu būdu arba faksu šių vertybinių popierių emitentui ir VPK bei skelbiami per VVPB informacijos atskleidimo sistemą. Tiesioginiai sandoriai — tai sandoriai, kuriuos vertybinių popierių biržos nariai sudaro už prekybos sistemos ribų. Jei informacija keičiasi, ji atnaujinama realiu laiku.

Pavedimo parduoti kaina1 yra mažesnė ar lygi pavedimo pirkti kainai. Aukcionas vykdomas pirkėjo aukciono principu, t. Pirkimo ir pardavimo pavedimai suporuojami pagal didžiausią teigiamą skirtumą tarp pirkėjo kainos ir pardavėjo kainos.

aukcionai prekybos biržose sistemose

Tarp suporuotų pavedimų sudaromas sandoris. Tuo atveju, jei sugrupuotų pirkti ir parduoti pavedimų kiekiai nesutampa, neparduotas arba nenupirktas pavedimo kiekio likutis toliau lieka biržos prekybos sistemoje ir dalyvauja kituose sandoriuose kol pasibaigia pavedimų galiojimas.

Tais atvejais, kai likęs pavedimo kiekis yra mažesnis nei nustatytas minimalus sandorio kiekis, neįvykdyta pavedimo dalis automatiškai anuliuojama.

Kaip vyksta transporto priemonių aukcionai🚗 – Copart🚛

Šis sandorių sudarymo ciklas kartojamas tol, kol rinkoje yra pavedimų, atitinkančių sandorio sudarymui būtinas sąlygas. Pastebėtina, kad pirkėjas mokės paskutinio pardavėjo kainą, o ne tą kainą, kurią pats pirkėjas buvo nurodęs savo pavedime pažymėta tamsiai mėlyna linija.

Sandorių sudarymas Biokuro biržoje sandoriai sudaromi elektroniniu būdu dalyvių pateiktų pavedimų pagrindu. Elektroniniu būdu sudaryti sandoriai yra galiojantys ir privalomi sandorio šalims bei turi tokią pačią teisinę galią kaip ir raštu sudaryti sandoriai.

aukcionai prekybos biržose sistemose

Sandoriai biržoje laikomi sudarytais nuo prekybos rezultatų paskelbimo momento. Prekybos rezultatai skelbiami aukciono dieną tarp 13 val. Paskelbus prekybos rezultatus, dalyviams, kurių pavedimų pagrindu buvo sudaryti sandoriai, per EPS ir ar kitomis ryšio priemonėmis pateikiami sudarytų Biokuro pirkimo—pardavimo sutarčių elektroniniai egzemplioriai.

aukcionai prekybos biržose sistemose

Panašūs įrašai