Prekybos galimybės yra lošimas

Pokyčiai lošimų versle: kas jau pasikeitė ir kas dar laukia

Pokyčiai lošimų versle: kas jau pasikeitė ir kas dar laukia LRT. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Priežiūros tarnyba pranešime žiniasklaidai informuoja, kad nuo m. Dalis Lietuvos Respublikos Seimo priimtų ALĮ pakeitimų, susijusių draudimu į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis ir privalomu klientų tapatybės tikrinimu, įsigaliojo m.

Tačiau naujiems esminiams pakeitimams, susijusiems su įgyvendinamųjų teisės aktų parengimu ir lošimų organizatorių veiklos pertvarkymu, buvo numatyta vėlesnė įsigaliojimo data, t.

prekybos galimybės yra lošimas

Taigi, pokyčiai azartinių lošimų reglamentavime, kurie įsigalios nuo m. Skelbiant nurodytą reklamą bus draudžiama nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją. Taip pat nustatomas draudimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją.

prekybos galimybės yra lošimas

Dėl azartinių lošimo vietų patalpų filmavimo Nuo m. Seimo priimti ALĮ 15 straipsnio pakeitimai, iš esmės susiję su azartinių lošimų organizavimo vietų filmavimui keliamų reikalavimų sugriežtinimu.

Account Options

ALĮ pataisomis siekta nustatyti, kad privalomas filmavimas būtų atliekamas ne tik lošimo namuose kazinotačiau ir automatų salonuose bei lažybų punktuose. Iki šiol ALĮ numatė, kad filmuojamos turi būti tik lošimo namų kazino patalpos. Būtinybę, kad vaizdo filmavimas taptų privalomas ne tik lošimo namuose kazinobet ir automatų salonų bei lažybų punktų patalpose, lėmė sunkumai, su kuriais susidurdavo Priežiūros tarnyba, aiškindamasi įvairiausius, galimų pažeidimų atvejus įleidimai parašius prašymą neleisti, lošti, leidimas lošti nepilnamečiams, lošimo automatų sutrikimai, pranešimai apie lažybų laimėjimų neišmokėjimą ir pan.

Todėl siekiant dar efektyviau užtikrinti azartinių lošimų organizavimo vietų kontrolę, su lošimo vietų filmavimu susijusi papildyta ALĮ nuostata išplėtė lošimų vietų, kuriose nuo m.

Iki šių ALĮ pataisų, susijusių su lošimo vietų filmavimu, įsigaliojimo automatų salonuose bei lažybų punktuose, lošimų organizatoriai nors ir vykdydavo minėtų lošimo vietų filmavimą, tačiau vaizdo įrašų neprivalėjo pateikti Priežiūros tarnybai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Tai apsunkindavo Priežiūros tarnybos atliekamus lošimus organizuojančių bendrovių patikrinimus, ypatingai susijusius su asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, galimu įleidimu į lošimų vietas.

Nuo m. Tačiau Prekybos galimybės yra lošimas tarnyba iš tokių asmenų ir toliau sulaukdavo pranešimų, kad nepaisant jų prašymo, jie vis tiek yra įleidžiami į lošimų vietas.

prekybos galimybės yra lošimas

Nesant vaizdo įrašams, būdavo labai sudėtinga atkurti situaciją bei nustatyti, ar asmuo, pateikęs prašymą neleisti lošti, tikrai buvo įleistas, kaip tai įvyko bei dėl kokių priežasčių aplaidus darbuotojos pareigų atlikimas, pačio asmens sukčiavimas. Iki šiol galiojusios ALĮ nuostatos numatė privalomą filmavimą tik lošimo namų kazino atveju virš kiekvieno lošimo stalo įrengiant vaizdo kamerą, kuri nepertraukiamai filmuotų prie lošimo stalų vykstančius lošimus.

prekybos galimybės yra lošimas

Lošimo namų kazino atveju vaizdo įrašais papildomai privalo būti fiksuojamas ir prie lošimo stalų įmokėtų sumų bei žetonų inventorizacija.

Be to, atsiranda dar vienas svarbus su filmavimu lošimo vietose susijęs reikalavimas — pareiga lošimų organizatoriams užtikrinti, kad vaizdo įrašuose aiškiai matytųsi į aukščiau minėtas lošimo vietas įeinantys asmenys, lošėjų ir lošėjus aptarnaujančių darbuotojų, atliekančių operacijas su pinigais kasoje, veiksmai, t.

Praėjusią savaitę Matas Maldeikis viešai pranešė apie bandymą jį papirkti, esą Mindaugo Puidoko padėjėjas siūlė 50 tūkst. Iki šiol pats M. Puidokas daugiau pasakojo, kaip STT agentai, darę kratą jo kabinete, panaudojo jėgą, o ne apie galimą kyšį. Penktadienį STT pranešė, kad išklausius Seimo kanceliarijos darbuotojus, kurie buvo pakviesti dalyvauti kratoje, peržiūrėjus M. Puidoko advokato filmuotą medžiagą, prieita prie išvados, kad M.

Atitinkamai lošimo namų kazino atveju vaizdo įrašuose papildomai privalo matytis žetonų inventorizacijos metu atliekami veiksmai nuo įmokėtų sumų ir žetonų paėmimo nuo lošimo stalų momento iki jų suskaičiavimo.

Minėtas reikalavimas, kas konkrečiai privalo matytis, aktualus siekiant užtikrinti ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo bei teroristų finansavimo įstatymo keliamus tikslus — su kuriais susijęs ir Priežiūros tarnybos siekis kontroliuoti, jog lošiant azartinius lošimus nebūtų legalizuojamos neteisėtu ar nusikalstamu būdu įgytos piniginės lėšos, o nustačius tokius atvejus apie tai informuojama Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba.

prekybos galimybės yra lošimas

Be to, atsiranda pareiga minėtus vaizdo įrašus konkrečiais atvejais iki lošėjo pretenzijos išnagrinėjimo ar lošimus organizuojančios bendrovės patikrinimo pabaigos saugoti ilgiau nei iki šiol galiojęs dienų vaizdo įrašų saugojimo terminas.

Galiausiai vaizdo įrašams, fiksuojantiems lošimo vietas, Priežiūros tarnyba nustatė ir vaizdo kokybės reikalavimus, siekiant išvengti atvejų, kuomet iš prastos vaizdo įrašo kokybės sudėtinga identifikuoti asmenis ar nustatyti kitas patikrinimui svarbias aplinkybes. Dėl ALĮ pakeitimų, susijusių prekybos galimybės yra lošimas lošimų vietų, kuriose privalomas filmavimas, skaičiaus išplėtimu, taip pat įvirtinus papildomus privalomus reikalavimus vaizdo įrašų turiniui bei kokybei, t.

Nuoroda nukopijuota aA Azartiniai lošimai — neatsiejama šiuolaikinės pramogų industrijos dalis. Tai reiškia ne tik pramogą ir galimą laimėjimą šios pramonės klientams, bet ir pelningą verslą jos savininkams.

Minėti ALĮ pakeitimai ne tik padės dar geriau apginti lošėjų teises, tačiau taip pat bus naudingi ir Priežiūros tarnybai, atliekant savo funkcijas. Dėl lošimo automatų sujungimo į elektroninę sistemą Lošimų organizatoriams suteikiama teisė ALĮ 16 straipsnio 8 dalis eksploatuojamus lošimo automatus sujungti į elektroninę lošimo automatų duomenų valdymo sistemą.

Į sistemą sujungtų lošimo automatų duomenų apskaita ir veikimo kontrolė bus vykdoma nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis. Visi lošimo automatai į bendrą sistemą privalo būti sujungti m.

Panašūs įrašai